ცივი ტბა

ძველად პარკის ტერიტორიაზე მიედინებოდა მდინარე “წყალტუბო”, რომლის სათავეზე 1993 წელს შეიქმნა ე. წ. ჰიდროგეოლოგიური ნაგებობა -წყალსაცავი ხელოვნური ტბა.
ხელოვნურმა წყალსაცავმა სახელწოდება “ცივი ტბა” შეიძინა და დამსვენებელთა საყვარელ ადგილად იქცა.
დღესდღეობით ცივი ტბა და მისი მიმდებარე ტერიტორია რეაბილიტირებულია, აქ მოეწყო სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი, 2 აუზით, ღია და დახურული კაფით. მალე, ისევე როგორც ადრე, ტბაზე შესაძლებელი იქნება ნავებით გასეირნება.