კარტოდრომი

გართობა-დასვენების  მიზნით  წყალტუბოს  შეემატა  კიდევ  ერთი  ობიექტი   კარტინგის  მოყვარულთათვის, რომლის  მესაკუთრე    გახლავთ – მერაბ  არჯევანიძე.

კარტოდრომზე  დაცულია  უსაფრთხოების  ზომები.

მსურველები  დაიშვებიან  8 წლის  ასაკიდან.

მისამართი  : წყალტუბო – ქუთაისის გზატკეცილის  მე-5 კმ.