მინერალური წყლის სააბაზანო N3

 • სააბაზანოში სულ არის8 აბაზანა
 • ლუქსი1 აბაზანა
 • ინდივიდუალური7 აბაზანა

სამკურნალო პროცედურები:

 • ექიმის კონსულტაცია
 • მინერალური წყლის აბაზანა ინდივიდუალური
 • მინერალური წყლის აბაზანა ლუქსი
 • ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში
 • კომბინირებული გაჭიმვა მინერალურ წყალში
 • გინეკოლოგიური ირიგაცია
 • ელექტროფორეზი
 • „უვეჩე“
 • პარაფინის აპლიკაცია
 • დარსონვალი
 • ამპლიპულსი
 • ინგალაცია
 • ულტრაბგერები
 • დიოდინამიკური დენები
 • სამკურნალო კლასიკური მასაჟი ხელით 1 პირობითი ერთეული
 • სამკურნალო კლასიკური მასაჟი ხელით საერთო

პროცედურების ღირებულება:

 • ექიმის კონსულტაცია – 15 ლარი
 • მინერალური წყლის აბაზანა ინდივიდუალური – 4 ლარი
 • მინერალური წყლის აბაზანა ლუქსი – 6 ლარი
 • წყალქვეშა მასაჟი – 8 ლარი
 • ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში – 12 ლარი
 • კომბინირებული გაჭიმვა მინერალურ წყალში – 15 ლარი
 • გინეკოლოგიური ირიგაციით – 4 ლარი
 • ელექტროფორეზი – 5 ლარი
 • „უვეჩე“- 5 ლარი
 • პარაფინის აპლიკაცია – 5 ლარი
 • დარსონვალი – 5 ლარი
 • ამპლიპულსი – 5 ლარი
 • ინგალაცია – 5 ლარი
 • ულტრაბგერები – 5 ლარი
 • დიოდინამიკური დენები – 5 ლარი
 • მასაჟი 1 პირობითი ერთეული – 5 ლარი
 • მასაჟი  საერთო – 15 ლარი

შენიშვნა: სააბაზანოს დღეში შეუძლია გაატაროს 150 ადამიანი.